HBOT
REFERENCE

Hiperbarični tretmani kisikom AHA Hyperbarics pomogli su mnogim korisnicima, a zadovoljni su i kupci hiperbaričnih komora. Pročitajte više o nama i pogledajte našu fotogaleriju.

Gallery

19.12. 2014

Fotosession with Sara Kragulj

No. of photos: 13

25.11. 2014

The 1st AHA Hyperbarics conference

No. of photos: 9

06.11. 2014

AHA Hyperbarics in Capodistria

No. of photos: 9