HBOT
REFERENCE

Hiperbarični tretmani kisikom AHA Hyperbarics pomogli su mnogim korisnicima, a zadovoljni su i kupci hiperbaričnih komora. Pročitajte više o nama i pogledajte našu fotogaleriju.

10.05. 2013

Hyperbaric instructor Peter Kokalj at the dermatology conference in Poland

At the dermatology conference in Poland (Gdansk), where he was invited as a lecturer and the representative of the manufacturer, hyperbaric instructor Peter Kokalj presented hyperbaric medicine and the effect of hyperbaric oxygen on our health. At the stall of the Enpol company, he introduced the hyperbaric chamber Flexi-Lite 1.8 ATA.

Back to gallery list