HBOT
REFERENCE

Hiperbarični tretmani kisikom AHA Hyperbarics pomogli su mnogim korisnicima, a zadovoljni su i kupci hiperbaričnih komora. Pročitajte više o nama i pogledajte našu fotogaleriju.

27.09. 2013

Opening of the Hyperbaric Center AHA at Vojnik near Celje

In Vojnik near Celje (in Tuš center) we opened a Hyperbaric Center AHA, run by Ervin and Nina.

Back to gallery list