Pogoji uporabe spletne strani

 

Pogoji uporabe:

Z uporabo te strani se strinjate s temi pogoji. Če se ne strinjate z vsemi pogoji uporabe, te strani ne uporabljajte!
Pogoje uporabe lahko kadarkoli popravimo in posodobimo. Če boste še naprej uporabljali stran Hiperbaričnega centra AHA (»Hiperbarične strani AHA« ali »Strani«) to pomeni, da te spremembe sprejmete.
AHA Hyperbarics GmbH, v Avstriji registrirano podjetje, se ukvarja s proizvodnjo in prodajo hiperbaričnih komor, izobraževanjem, raziskavami in podporo.

Članki, viri in splošni podatki:

V AHA Hyperbarics ne dajemo zdravstvenih nasvetov, ne diagnosticiramo bolezni ali predpisujemo načinov zdravljenja. Vsebina strani AHA Hyperbarics, kot so besedila, grafike, fotografije in drugo gradivo na strani AHA Hyperbarics (Vsebina) je le v informativne namene. Vsebina ni podana z namenom, da nadomesti strokovne zdravstvene nasvete, diagnozo ali način zdravljenja. Vedno se o zdravstvenem stanju posvetujte s svojim zdravnikom ali drugim usposobljenim medicinskim osebjem. Vedno upoštevajte strokoven zdravstveni nasvet in ne odlašajte s posvetom z zdravnikom zaradi nečesa, kar ste prebrali na strani AHA Hyperbarics! Če menite, da ste v resni nevarnosti, takoj pokličite svojega zdravnika ali številko za nujne primere 112. Stran AHA Hyperbarics in njeno Vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Ko uporabljate stran AHA Hyperbarics, se podatki prenesejo po mediju, ki je lahko izven nadzora in pristojnosti AHA Hyperbarics GmbH in njenih dobaviteljev. Zatorej AHA Hyperbarics GmbH ne sprejema odgovornosti za ali v povezavi z zakasnitvijo, pomanjkanjem, prekinitvijo ali motnjo podatkov ali drugih informacij, ki se prenašajo v povezavi z uporabo strani AHA Hyperbarics.

Kupoprodajna pogodba:

Kupec z oddajo naročila odda ponudbo za nakup v skladu s temi pogoji, ki omogoča, če jo sprejmejo AHA Hyperbarics GmbH, njegovi dajalci licenc in njegovi dobavitelji, da je ta odobrena v Avstriji in kupec se strinja s pristojnostmi sodišč Avstrije za omejen namen spora, do katerega bi prišlo med strankami kot posledica kupčije in se strinja, da za to veljajo zakoni Avstrije.
Ko odprete ali uporabljate pri nas kupljen proizvod, se kot kupec strinjate, da vas zavezujejo tukaj objavljeni pogoji prodaje.
AHA Hyperbarics GmbH, njegovi podeljevalci licenc in dobavitelji, kolikor nam to omogoča veljavna zakonodaja, ne jamčimo, ne jasno izraženo, ne nakazano, da so proizvodi  primerni za določen namen uporabe, in to ni nakazano v zakonu. Končno določilo primernosti kateregakoli izdelka prodanega za namen uporabe, za katerega kupec meni, da je namenjen, je izključna odgovornost kupca, prodajalec pa nima nobene odgovornosti v zvezi s takšno odločitvijo. AHA Hyperbarics GmbH, njegovi dajalci licenc in dobavitelji, niso odgovorni za katerokoli posledično ali postransko škodo kot posledico prodaje, če izdelek ni dostavljen, ali se pri nas kupljen izdelek uporablja ali deluje nepravilno. Odgovornost, naložena AHA Hyperbarics GmbH v zvezi s katerimkoli proizvodom, je omejena na denarno vrednost kupljenih proizvodov.

Tiskovne napake:

Stran in Vsebina sta na osnovi »kot je«. Ta spletna stran je namenjena le kot vodilo. Nekatere podrobnosti so namenjene le prikazu in niso nujno vključene v nakupno ceno. Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila. Vsi proizvodi, ki so naprodaj, so odvisni od razpoložljivosti. Veliko proizvodov, ki so na voljo na tej spletni strani, prihaja iz različnih virov. AHA Hyperbarics GmbH omejuje spreminjanje menjalniških tečajev, zaradi česar moramo občasno povišati cene. Poleg tega lahko določene domače ali tuje proizvode opustijo brez našega predhodnega vedenja. Če to velja za vaše naročilo, vas bomo iz AHA Hyperbarics takoj obvestili. Ponavljamo našo obvezo, da ponujamo odlične storitve in najvišjo kakovost. Pri AHA Hyperbarics GmbH se po najboljših močeh trudimo, da vam zagotovimo spletno stran brez napak, v primeru, da pride do tiskovne napake, si pridržujemo pravico, da popravimo cene tako, da odražajo trenutno stanje. Ne odgovarjamo za tipkarske ali slikovne napake. Fotografije so samo v namen prikaza in morda niso točne. Proizvodi niso namenjeni za diagnosticiranje, zdravljenje, ozdravljenje ali preprečevanje katerekoli bolezni.

Nekaznovanost/zavarovanje pred kaznijo:

Strinjate se, da boste ščitili, zavarovali pred kaznijo in povrnili škodo AHA Hyperbarics, njegovim uradnikom, direktorjem, osebju, zastopnikom, podeljevalcem licenc in dobaviteljem zaradi ali pred vsako terjatvijo, dejanjem ali zahtevami, odgovornostmi in poravnavami vključno z, brez izjem, upravičenimi pravnimi in računovodskimi stroški, ki so posledica ali domnevamo, da bodo posledica, vsakega spora med kupcem in AHA Hyperbarics GmbH in/ali AHA Hyperbarics. Strinjate se, da boste ščitili, zavarovali pred kaznijo in povrnili škodo AHA Hyperbarics, njegovim uradnikom, direktorjem, osebju, zastopnikom, podeljevalcem licenc in dobaviteljem zaradi in pred vsemi terjatvami, dejanji ali zahtevami, odgovornostmi in poravnavami, vključno z, brez izjem, upravičenimi pravnimi in računovodskimi stroški, ki so posledica kršenja teh pogojev uporabe. AHA Hyperbarics GmbH, njegovi podeljevalci licenc, dobavitelji ali tretje osebe, omenjene na strani AHA Hyperbarics ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli škodo (vključno, brez izjem, s postransko ali posledično škodo, osebno poškodbo/neupravičeno smrtjo, izgubo dohodka ali škodo zaradi izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja), ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe strani AHA Hyperbarics ali Vsebine, ne glede na to, ali je osnovana na garanciji, pogodbi, kaznivem dejanju ali katerikoli drugi pravni osnovi in ne glede na to, ali so bili AHA Hyperbarics GmbH, njegovi podeljevalci licenc, dobavitelji ali tretje osebe, omenjene na strani AHA Hyperbarics, obveščeni o možnosti takšnih napak.

Avtorske pravice:

Čeprav smo se po najboljših močeh potrudili, da vam zagotovimo stran brez napak in trdno verjamemo, da smo vire, tako javne kot zasebne, uporabili z dovoljenjem ali zakonskimi pravicami, lahko zahtevate, da gradiva (ali dostop do njih) odstranimo, če verjamete, da gradiva, ki so na voljo na Strani sami, ali lahko do njih dostopate preko povezave na Strani, posegajo v vaše avtorske pravice, stopite z nami v stik preko info@hbot.eu.